Sơn

Hoàng Tâm là một trong những nhà cung cấp chế tạo bồn trộn và hệ thống đường ống cho ngành công nghiệp hóa chất - kỹ thuật, đặc biệt là ngành sơn, véc ni và mực in. Loạt sản phẩm của chúng tôi đã được phát triển để đáp ứng nhu cầu cá nhân của từng khách hàng. Chúng tôi có giải pháp hoàn hảo cho các thiết bị xử lý cũng như cho các dự án chìa khóa trao tay. Chúng tôi tin rằng khả năng của chúng tôi để phát triển thiết bị thép không gỉ và sẽ cho phép chúng tôi cải thiện hiệu quả của thiết bị hơn nữa và giữ cho chúng tôi trong đầu phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp này.

Danh sách các lĩnh vực của chúng tôi như sau:

• Thiết kế, kỹ thuật.

• Lắp đặt và vận hành thử.

• Dissolvers.

• Máy trộn.

• Thiết bị nạp nguyên liệu

RELATED PRODUCTS
Thực Phẩm và Sữa

Thực Phẩm và Sữa

Nước giải khát

Nước giải khát

Dược Phẩm

Dược Phẩm

Sơn

Sơn

Hóa Chất

Hóa Chất