Dược Phẩm

Hoàng Tâm cung cấp chế tạo thiết bị và hệ thống đường ống để xử lý nhà máy và sản phẩm đã được công ty định hướng phát triển dài hạn trong tương lai. chúng tôi tiếp tục đầu tư vào công nghệ và dịch vụ khách hàng giá trị gia tăng, chúng tôi thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi đối với lĩnh vực sản xuất thuốc ”, ông Hiền, Tổng giám đốc của Hoàng Tâm cho biết. Chúng tôi dựa trên các quy trình sản xuất các thành phần hoạt tính hóa học hoặc sinh học hay dược phẩm, chúng tôi chế tạo một số thiết bị và hệ thống đường ống thích hợp để nâng cao quy trình sản xuất của bạn. Tích hợp là chìa khóa để thành công ở đây. Nó trở thành yếu tố quyết định trong việc tăng hiệu suất, chất lượng sản phẩm.

RELATED PRODUCTS
Thực Phẩm và Sữa

Thực Phẩm và Sữa

Nước giải khát

Nước giải khát

Dược Phẩm

Dược Phẩm

Sơn

Sơn

Hóa Chất

Hóa Chất