Dự án

Công trình lắp đặt thiết bị và đường ống cho nhà máy sữa ở Rwanda, Châu Phi.

Dự án