Bồn cách nhiệt

Các bồn cách nhiệt được sử dụng với mục đích giữ sản phẩm chất lượng tốt nhất bên trong bể để ngăn ngừa hư hỏng hoặc biến chất sản sản phẩm. Căn cứ vào yêu cầu của sản phẩm chứa bên trong bồn cách nhiệt cần độ dày và tỷ trọng của lớp cách nhiệt cụ thể.vật liệu của lớp cách nhiệt có thể là rock wool, bọt PU, nhiều vật liệu khác. Kinh nghiệm của chúng tôi trong việc tạo ra các loại bồn cách nhiệt này rất đa dạng và bởi vì chúng tôi làm việc với các công ty hàng đầu trên toàn thế giới để bạn có thể yên tâm rằng các bồn của chúng tôi có thời gian sử dụng dài hạn. Tất cả các bồn của chúng tôi trải qua kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và thử nghiệm trong nhà theo quy trình ISO của chúng tôi đáp ứng tiêu chuẩn ASTM và / hoặc AMSE ở mức tối thiểu.

Các bồn cách nhiệt được sử dụng với mục đích giữ sản phẩm chất lượng tốt nhất bên trong bể để ngăn ngừa hư hỏng hoặc biến chất sản sản phẩm. Căn cứ vào yêu cầu của sản phẩm chứa bên trong bồn cách nhiệt cần độ dày và tỷ trọng của lớp cách nhiệt cụ thể.vật liệu của lớp cách nhiệt có thể  là rock wool, bọt PU, nhiều vật liệu khác. Kinh nghiệm của chúng tôi trong việc tạo ra các loại bồn cách nhiệt này rất đa dạng và bởi vì chúng tôi làm việc với các công ty hàng đầu trên toàn thế giới để bạn có thể yên tâm rằng các bồn của chúng tôi có thời gian sử dụng dài hạn.

Tất cả các bồn của chúng tôi trải qua kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và thử nghiệm trong nhà theo quy trình ISO của chúng tôi đáp ứng tiêu chuẩn ASTM và / hoặc AMSE ở mức tối thiểu.

RELATED PRODUCTS
Hopper and Silo

Hopper and Silo

Bồn Một Vỏ

Bồn Một Vỏ

Jacket Tanks

Jacket Tanks

Bồn cách nhiệt

Bồn cách nhiệt