Các thành phần

Hoàng Tâm là một trong những nhà chế tạo thiết bị phụ trợ cho công nghệ: sản xuất để chuẩn bị, cắt và đóng gói thịt, gia cầm, cá, hải sản, pho mát và các loại thực phẩm khác như các sản phẩm từ đường và rau.

Các thành phần được liệt kê dưới đây.

  • Tấm lái dòng:
  • Vít tải.

  • Bộ lọc

  •  Cụm valve.

RELATED PRODUCTS
Sản Phẩm Bồn

Sản Phẩm Bồn

Đường Ống Công Nghệ

Đường Ống Công Nghệ

Các thành phần

Các thành phần

Sàn Thao Tác

Sàn Thao Tác