Đường Ống Công Nghệ

Dựa trên sự hiểu biết sâu sắc và cơ bản về các thiết bị quy trình công nghê trong các ngành công nghiệp, Hoàng Tâm đang chế tạo thiết bị để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chuyên chế tạo thiết bị chế biến cho tất cả các loại chất lỏng và bột cung cấp mức độ an toàn sản xuất cao nhất. Phạm vi bao gồm tất cả mọi thứ từ hệ thống đường ống đến bồn bể vàthiết bị cho  nhà máy xử lý hoàn chỉnh. Bí quyết sản phẩm của chúng tôi, tuân thủ quy trình kỹ thuật và thiết kế chuyên môn mạnh mẽ của chúng tôi, đảm bảo thiết kế nhà máy chính xác và các giải pháp vệ sinh cho tất cả các loại chất lỏng. Chúng tôi tập trung vào chất lượng sản phẩm và sản lượng nhà máy tối đa trong khi tuân thủ các tiêu chí nghiêm ngặt về vệ sinh và an toàn mọi lúc mọi nơi.

Chúng tôi có thể làm công việc chế tạo cho quá trình như dưới đây.

  • Đối với thiết bị chế biến bia và hệ thống đường ống.
  • Đối với thiết bị chế biến đồ uống và hệ thống đường ống.

  • Đối với thiết bị chế biến sữa và hệ thống đường ống.

  • Đối với thiết bị và hệ thống đường ống dược phẩm.
RELATED PRODUCTS
Sản Phẩm Bồn

Sản Phẩm Bồn

Đường Ống Công Nghệ

Đường Ống Công Nghệ

Các thành phần

Các thành phần

Sàn Thao Tác

Sàn Thao Tác