Sàn Thao Tác

Sản phẩm sàn thao tác chế tạo bởi Hoàng Tâm được thiết kế phù hợp với nhu cầu của khách hàng và phù hợp với  quy chuẩn về thiết kế kết cấu. Kết cấu thép là một giải pháp hoàn hảo để thiết kế thêm không gian sàn trong tòa nhà hiện tại của bạn. Điều này cho phép bạn để đạt được không gian không bị gián đoạn ở trên và dưới đây cung cấp sự linh hoạt không giới hạn cho việc sử dụng không gian. Ví dụ: bạn có thể muốn sử dụng tầng trệt cho nền tảng lưu trữ, khu vực sản xuất. Và thiết kế giải pháp cho các nhu cầu cụ thể của bạn cho dù dự án của bạn lớn hay nhỏ, đảm bảo đến sự an toàn và ổn định của cấu trúc, với kinh nghiệm của chúng tôi, sự hiểu biết về thiết kế, chế tạo và cài đặt. 

RELATED PRODUCTS
Sản Phẩm Bồn

Sản Phẩm Bồn

Đường Ống Công Nghệ

Đường Ống Công Nghệ

Các thành phần

Các thành phần

Sàn Thao Tác

Sàn Thao Tác